Spannmätning:

 

Att ha kontroll på, och förstå uppbyggnaden av sina skidors spann, är en oerhört viktig parameter för att lyckas optimalt med sin vallning. Därför utökar vi nu vår service med att investera i den mest exakta spannmätaren som finns på marknaden för att kunna erbjuda er kunder denna servicen.

Spannzonera mäts upp med åkarens vikt.

 

Spannzonerna mäts ut enl följande:

 

  • Framspann 0,1-0,2-0,3-0,4
  • Bakspann 0,2-0,3-0,4
  • Spannhöjd (halv och hel vikt)
  • Spannets högsta punkt
  • Slutspann vid full belastning
  • "Långlopps spannet"

 

Alla zoner märks tydligt ut och man får med en "lathund" som förklarar de olika märkningarna och vad man skall tänka på vid vallningen.

 

Kostnad: 200 kr/par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.slipochskidservice.se